Werkgroep Bouwen & Versiering

Versiering De Zarken + Kerstraat

De bijeenkomst in de Grote Kerk op 2 september 2022 heeft heel veel enthousiasme te weeg gebracht. Onze werkgroep bestaat uit meer dan 40 vrijwilligers.

Wij gaan ons bezighouden met de bouw van de stadspoorten en de versiering van de straten en de haven.

Daarnaast verlenen wij hand- en spandiensten aan de andere groepen, met name de cultuur en de watergroep.

Muus de Groot

Werkgroep Bouwen & Versiering

Nieuws van deze groep: ​