Eerste plannen Werkgroep Bouwen

1573 - 2023

Haven Slag op de Zuiderzee 1973
Slag op de Zuiderzee - Borsu Geslagen 1573

BOUWEN EN DECORATIE

1573-2023

Activiteiten 2023

In 1573 blokkeerde de watergeuzen de wateren, de scheepsroutes rondom Amsterdam, dat was voor Alva een doorn in het oog. De Spanjaarden wilde de watergeuzen uit de Zuiderzee verjagen, echter door het slechte weer kwam dit pas weken later opgang. Dit uitstel gaf de watergeuzen gelegenheid om hun posities te versterken.

Op 3 oktober deden de Spanjaarden een nieuwe poging. De watergeuzen lagen met vijfentwintig schepen onder leiding van Cornelis Dirkszoon, burgemeester van Monnickendam, inmiddels bij Marken. De opmaat naar de  Republiek der Nederlanden, vrijgemaakt van de inquisitie.

Beeldmateriaal uit 1923 en uit 1973 geeft weer dat we elke 50 jaar de slag herdenken.

zuiderzee1573.jpg

Als werkgroep Bouwen en Decoratie willen wij de binnenstad van Monnickendam tijdens het feestevent in 2023 een decor laten zijn van eigentijdse invulling van weleer.

De contouren van de binnenstad worden herkenbaar gemaakt d.m.v. stadspoorten. De hoofdstraten versieren met banieren- verlichting en andere elementen. Verspreidt  binnen de grenzen van de binnenstad worden executie attributen geplaatst.. Het centrum , de binnen Haven, krijgt extra aandacht in de vorm van versieringen en verlichting.

Vergunningen en w.a. verzekering dient door het hoofdbestuur te worden geregeld. Over de financiële haalbaarheid volgt later een kostenindicatie.

Zonder bouwlocatie waar de onderdelen worden geproduceerd, zal de genoemde opgave bijna niet kunnen plaatsvinden.

Stadspoorten

Broekerpoort

Al eerder is er gesproken over stadspoorten maken van zeecontainers, steiger materiaal en bedrukte doeken.

Wij kiezen nu voor alleen steigers en doek aangevuld met hout en dakpannen. De doorgang van de poorten moet wel voldoen aan de eisen die de Gemeente hieraan stelt. Ook willen wij de doorgang enige diepte geven, 5 á 6 meter.

Voor materiaal zullen we opzoek  moeten gaan naar bedrijven die willen leveren en sponseren. Het frame werk wordt bekleedt met geprint steigerdoek. We gaan voor 3 poorten.

Slag op de Zuiderzee 1973

Broekerpoort 2005

Stadsfeesten 2005

Broekerpoort 2005
Broekerpoort - Bouwtekening 2023

Bouwtekening Broekerpoort 2023

Zuideinderpoort

Zuideinderpoort - van buiten
Zuideinderpoort - van binnen
Zuideinderpoort - 1973
Zuideinderpoort - 2005

Noordeinderpoort

Noordeinderpoort - Historie
Noordeinderpoort - 1955
Noordeinderpoort - 2005
Noordeinderpoort - bouwtekening 2023

In en om de Haven

In de feestperiode zou het leuk zijn om de fuiken van de Visdagen te gebruiken. Tijdens de rookwedstrijd van het Jan Haring weekend zijn die eenvoudig even weg te halen en terug te hangen.

Verder gaan we kijken om kanonnen rond de Haven op te stellen. Op de muur van de Stegh hangt nu een doek van de Vereniging Oud Monnickendam deze zouden willen vervangen door een doek met daarop een van de grote schilderijen die er van de Slag zijn gemaakt.

Versieringen aanbrengen rond de Haven in de vorm van kleine vlagen zoals deze destijds op de schepen aanwezig waren of zouden zijn geweest. Vlaggen zijn afgeleid van schilderen, foto’s en literatuur. Naast de vlaggen willen wij ook banieren maken die rond de haven bij lantaarnpalen worden gehangen en / of aan de gevels van diverse woningen.

Vlaggen en bannieren

Het meest voorkomende patroon van Nederlandse vaandels uit het begin van de Tachtigjarige Oorlog is een combinatie van horizontale oranje/rode, witte en blauwe banen.

Het aantal banen varieert van twee tot ongeveer twaalf. Maar acht of negen banen komt het meest voor.

Banieren met de vlag van of Monnickendam of die van de Geuzen of die van de Spaanse vloot worden de twaalf belangrijkste schepen, die deelname aan de slag, genoemd en herdacht met namen van Admiraals, kapteins, stuurmannen en ook een matroos.

Deze banners (12 stuks) moeten wel op lange palen tussen de aanwezige verlichtingsmasten worden aangebracht.

Tevens zou er een vlaggenlijn tussen de masten kunnen worden opgehangen met in de hoge palen een kleine ton in de top waar ook een toortsachtige LED verlichting in aangebracht kan worden.

 

Havengebied-invulling
Hollandsche vlag / Statenvlag 1579-1807

Hollandsche vlag / Statenvlag 1579-1807

Prinsenvlag 1579-1652

Prinsenvlag
1579-1652

Vlag van Monnickendam 1955 - Heden

Vlag van Monnickendam
1955 – Heden

Vlag van de Spaanse Nederlanden 1482-1579

Vlag van de Spaanse Nederlanden 1482-1579

Vlag met negen banen

Vlag met 9 banen

De Geuzenvlag

De Geuzenvlag

Brielse Geuzenvlag

Brielse Geuzenvlag

Versiering hoofdstraten

De hoofdstraten, Noordeinde- Kerkstraat/Zarken- Zuideinde onafhankelijk van elkaar versieren met eigen kenmerken.

locatiegebied hoofdstraten

Noordeinde - Haven/Middendam - Zuideinde

Versiering Noordeinde

Versiering Noordeinde

Versiering Haven/Middendam

Versiering Haven/Middendam

Versiering Zuideinde

Kerkstraat - De Zarken

Banieren, hangend van gevel- tot gevelwand

Versiering De Zarken + Kerstraat
Bannieren - De Zarken en Kerkstraat

Diverse attributen, martel- en executiemiddelen

Diverse attributen, geplaatst aan de randen van de grens van de oude binnenstad. Zoals Galgeriet – Vesting – Haven

Schandpaal met rad
Galg
Schavot
Schandkist

Eén reactie

Geef een reactie