Beste Lezer,

Met veel plezier laten wij je hierbij weten dat er de afgelopen weken door alle betrokkenen enorme stappen zijn gezet, dus, zoals beloofd, hierbij de tweede officiële nieuwsbrief.

YES! Er is een bestuur!

“Het heeft even geduurd, maar dan heb je ook wel wat…” is een bekend gezegde.

Maar na vele gesprekken en zorgvuldige afwegingen is er een bestuur gevormd dat de uitdaging voor de organisatie van het feest der feesten met enthousiasme tegemoet gaat.

Ben je benieuwd wie de lokale helden zijn die de organisatie op zich gaan nemen? Klik dan op onderstaande link waar alle bestuursleden zich voorstellen:

bestuur
Rijksmuseum: The Battle of the Zuider Zee, 1573, Jan Theunisz. Blanckerhoff, 1663

EERSTE PERSBERICHT VAN HET BESTUUR:

Viering “Slag op de Zuiderzee” van juli tot oktober

De viering van de “Slag op de Zuiderzee” zal volgend jaar plaatsvinden van 6 t/m 16 juli.

Het eerste weekend valt samen met de Jan Haring Race en het tweede weekend zal in het teken staan van de zeeslag zelf.

Na 16 juli is het feest nog niet afgelopen. Zo komt er in september een opera op het water en zijn er plannen voor straattheater in oktober met als thema de strijd van de watergeuzen tegen de Spanjaarden.

In oktober wordt het feestjaar afgesloten met een slotmanifestatie in de Grote Kerk van Monnickendam.

Werkgroepen

Tijdens de startbijeenkomst in de Grote Kerk van Monnickendam vorige maand zijn werkgroepen gevormd. Een aantal van hen – bijvoorbeeld de groep die de stadspoorten gaat maken – draait al volop.

De werkgroep kleding komt later deze maand voor het eerst bij elkaar en de werkgroep sponsoring is nog in oprichting.

Inmiddels heeft zich ook een bestuur gevormd dat de coördinatie tussen deze werkgroepen op zich neemt. Het bestuur kijkt ook naar zaken als vergunningen, communicatie, de financiën en parkeerruimte voor bezoekers.

Een van de eerste besluiten die het bestuur heeft genomen is wanneer de festiviteiten gaan plaatsvinden. Vicevoorzitter Hernand Jansen, die ook de feesten in 1973 heeft meegemaakt, zegt hierover het volgende: “Omdat de voorbereidingstijd korter is dan toen is besloten om niet een periode van twee weken maar van tien dagen te nemen. Bovendien gaat het feest na 16 juli gewoon door, al is dat dan niet dagelijks.” 

Jan Haring Race

Uit de in de Grote Kerk gehouden inventarisatie is gebleken dat veel van de aanwezigen wilde dat de Jan Haring Race het startpunt zou zijn van festiviteiten, al was het alleen al omdat Jan Haring een heldenrol speelde tijdens de slag. Hij klom in de mast van het Spaanse vlaggenschip de Inquisitie en sneed de admiraalsvlag los. Deze slag staat centraal in het tweede weekend, op 15 en 16 juli.

Er zijn plannen om naast een “gewone” slag ook een slag voor kinderen te organiseren.

Voorzitter Gerard Meij: “Het programma krijgt steeds meer vorm. In de werkgroepen wordt hard gewerkt en er komen leuke, creatieve ideeën naar boven.

We gaan nog in contact met andere organisaties zoals De Bolder en De Monnickendammer Visdagen om te zien of zij hun activiteiten op de viering van de slag kunnen afstemmen.

We hopen medio november een voorlopig programma te hebben, waarmee we bij subsidieverstrekkers en sponsors langs kunnen gaan.”

2 reacties

  1. Beste Patty,
    Sorry voor de late reactie, maar we zijn druk bezig met van alles o.a. een kalender met activiteiten van 6 juli 2023 t/m 8 oktober 2023.
    De slotavond is zondag 8 oktober.
    Ik ben samen met Tineke Steur binnen het bestuur belast met publiciteit.

Geef een reactie