Verzonden: 03-01-2023

2023 Het gaat gebeuren!

Cornelis Dirkszoon - Dirk Stam 1973

1973 Cornelis Dirkszoon (Dirk Stam) te paard‍

Beste Lezer,

Namens het bestuur en alle vrijwilligers wensen wij iedereen een voorspoedig maar bovenal een bijzonder en onvergetelijk 2023.

Dit jaar wordt voor ons Waterlanders een bijzonder jaar. Een jaar waarover nog generaties lang gesproken zal worden. Het wordt een jaar van:

  • Herdenking
  • Viering
  • Saamhorigheid
  • Gezelligheid
  • Veel activiteiten rond de Slag


Voor jong en oud, voor boeren, burgers en buitenlui, voor iedereen in de gemeente Waterland. Jij doet toch ook mee!

Wat is de stand van zaken?

In navolging van de aanmeldingen tijdens de eerste bijeenkomst op 2 september 2022 is er een bestuur gevormd, wat geleid heeft tot de oprichting van de stichting “HERDENKING 450 JAAR SLAG OP DE ZUIDERZEE 1573-2023”. Dat is tegenwoordig met alle controle op de integriteit van de bestuurders en mogelijke witwaspraktijken geen sinecure.

Inmiddels zijn er ook werkgroepen gevormd en hebben alle werkgroepen een “trekker”, die zorgen voor coördinatie en afstemming met het bestuur. Maandelijks is er overleg tussen het bestuur en alle werkgroepen.

De werkgroepen zijn inmiddels gestart met de invulling van hun activiteiten, om de herdenking en de festiviteiten rond de ‘Slag op de Zuiderzee 2023’ tot een groot succes te maken.

Op de website www.slagopdezuiderzee2023, onder het menu “Bestuur”, staat een overzicht van alle werkgroepen en de komende weken zullen alle disciplines worden ingevuld met informatie over hun activiteiten, de voortgang hiervan en de contactpersoon.

De Financiering?

Om zo een grootschalig feest en alle activiteiten rond “de Slag” te financieren is veel geld nodig. Er is een begroting opgesteld door het bestuur. Die is niet alleen nodig om zelf controle te houden op de uitgaven door ons en de werkgroepen, maar ook om bij organisaties en bedrijven langs te gaan, om partners en sponsors bereid te vinden in te stappen.

Hiervoor is de werkgroep “Sponsoring & Merchandising” opgericht en zijn we naarstig op zoek naar sponsoren. Inmiddels heeft een aantal sponsoren zich bereid gevonden om ons te ondersteunen. Maar ook heeft de Gemeente Waterland al een flink bedrag beschikbaar gesteld, waardoor we nu al met de eerste plannen kunnen starten.

Ook gaan we de komende maanden een beroep doen op jou. Zo zal er o.a. een “winkel” toegevoegd worden aan de website waar we artikelen zullen gaan verkopen, die gerelateerd zijn aan de Slag. De winst ten goede zal vallen aan de Stichting. Uiteraard zullen we je hiervan op de hoogte houden via deze nieuwsbrieven en de social media.

Albert Heijn statiegeld actie: DOE MEE!

Onder het mom van “Alle kleine beetjes helpen”, stelt Albert Heijn haar klanten in de maand januari in de gelegenheid om het statiegeld op ingeleverde flessen te doneren aan onze Stichting.‍

Voor uitgebreide informatie over deze geweldige actie, en hoe u het statiegeld op de flessen kan doneren aan de stichting Herdenking 450 jaar Slag op de Zuiderzee 1573-2023 klik hier of op bovenstaande afbeelding.

Jacob Til - Nico Bloem Slag op de Zuiderzee 1973

1973 Jacob Til (Nico Bloem)

Lopende zaken...

Bestuur en alle werkgroepen zijn op volle gang. De komende dagen, weken en maanden zullen er verschillende bijeenkomsten georganiseerd worden. Noteer alvast 9, 12 en 15 januari in je agenda!

Op maandag 9 januari 2023 zal het bestuur en de Sponsor groep met een stand aanwezig zijn tijdens de NIEUWJAARSRECEPTIE VAN DE GEMEENTE in de Grote Kerk (Aanvang: 19:30).

Belangrijk is donderdagavond 12 januari 2023, dan vindt er een CULTUUR BRAINSTORM AVOND plaats, die in het teken staat van het Watergeuzen Avond Straat Theater. Hierover ontvang je op zeer korte termijn een volgende nieuwsbrief.‍

Zoals reeds vermeld in Nieuwsbrief0003 is er op zondagmiddag 15 januari 2023 een heuse modeshow in de Katholieke Kerk aan het Noordeinde te Monnickendam, waar de maaksters de mode uit 1573 zullen tonen.

Contacten met de Gemeente...

Met de gemeente Waterland zijn we op dit moment in gesprek over de organisatie, inrichting en invulling van de evenementenruimtes. Denk hierbij aan:

Geef een reactie