"Sonder ghelt gheen feeste"

Grootschalige festiviteiten en een memorabele herdenking van de Slag op de Zuiderzee organiseren is zonder geld niet mogelijk.

Voor het bouwen van stadspoorten, aankleden van de straten, het inhuren van rekwisieten en historische schepen, etc, etc is veel geld nodig.

Versiering De Zarken + Kerstraat

Om een dergelijk groot budget bij elkaar te krijgen, is de werkgroep Sponsoring & Merchandising in het leven geroepen. Een groep met enthousiaste “beroepsbedelaars” die de komende maanden boeren, burgers en buitenlui zullen benaderen met de vraag de Stichting te sponsoren of een vrijwillige donatie te doen.

Voor bedrijven worden er verschillende “Sponsorpakketten” opgesteld, aan particulieren zal gevraagd worden een donatie te doen. Maar daarbij zal er ook een uitgebreid pakket met merchandising worden aangeboden, met leuke hebbedingetjes die de herinnering aan de 450 jarige herdenking van de Slag op de Zuiderzee eer aan doen en in leven zullen houden.

Deze enthousiaste werkgroep bestaat uit de volgende personen:

Henri Willig
Hernand Jansen
Petra Steur
Theo Sanders
Lia Al-Steur

Het sponsoren team

Boven: Henri Willig & Hernand Janssen
Onder: Petra Steur, Theo Sanders, Lia Al-Steur

Nieuws van deze groep: ​

Sponsorpakket Goud

Sponsorpakketten Zakelijk bekend!

Voor het organiseren van een groots feest om de Slag op de Zuiderzee en onze vrijheid te vieren hebben wij uw hulp nodig. Zonder u is er geen Slag op de Zuiderzee herdenking en kunnen we geen feest organiseren in 2023.

Lees verder »