6 JULI START VAN DE HERDENKING SLAG OP DE ZUIDERZEE

De aanleiding van de slag op de Zuiderzee was onder andere dat de Geuzen diverse plaatsen in Waterland veroverden. Dat deden ze niet zachtzinnig zo werd bijvoorbeeld de kerk in Broek in Waterland in brand gestoken. Als start van de Herdenking van de Slag op de Zuiderzee wordt de inname van Monnickendam door de Geuzen nagespeeld door via de Zuiderpoort Monnickendam binnen te dringen. Als een vendel van de Geuzen voor de poort staan worden als alarm de klokken geluid. Na dat gepoogd is door een list de poort open te krijgen volgt de bestorming met veel wapengekletter.

De bevrijding wordt gevierd door zoveel mogelijk de geuzenvlag uit te hangen en met muziek voorop wordt vanaf de poort via de Middendam, waar Cornelis Dirkszn per boot aankomt en zich met zijn kompanen aansluit aan bij de optocht naar de Grote Kerk. De bedoeling is dat zoveel mogelijk inwoners zich in klederdracht aansluiten bij de muziek en iedereen de Geuzenvlag uithangt.

Aangekomen bij de Grote Kerk waar enkele notabelen en raadsleden in paniek vergaderen en niet weten of ze de kant van de Spaanse koning of de Oranjeprins moeten kiezen. “De Vroede Vaderen”, het toenmalige gemeentebestuur, wordt gedwongen de sleutels van de Stad en de ambtsketen van de Burgemeester over te dragen aan Cornelis Dirkszoon.

Geuzen formeren zich voor de bestorming

Cornelis Dirkszoon houdt een vurige toespraak en ter afsluiting worden gevangengenomen Koningsgezinden, waaronder de pastoor, de notabelen en raadsleden die weigeren trouw te zweren aan de Prins van Oranje, onder luid gejouw en gejuich de poort uitgejaagd naar Amsterdam daarna trekken de burgers en de geuzen onder het zingen van geuzenliederen de straat op. Zij vieren de bevrijding.

Eén reactie

Geef een reactie