Werkgroep Water: Voorbereidende werkzaamheden!

Slag op de Zuiderzee - Werkgroep Water

De leden van werkgroep water zijn op dit moment nog volop bezig met de voorbereidende werkzaamheden welke nodig zijn voor het naspelen van de slag op 15 juli 2023 zo realistisch mogelijk te brengen. Het is niet….